Personuppgiftslagen (PUL)

Personuppgiftslagen, PUL, ska skydda människor mot att den personliga integriteten kränks genom att personuppgifter används på fel sätt. Med personuppgifter avses all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Registrering av personuppgifter 

Vid kontakt med Scandem via brev, e-post eller telefon förekommer att personuppgifter överlämnas. Scandem har kundregister där du som kund blir registrerad med namn, företagsnamn, personnummer och adress.

Du kan besöka scandem.se utan att personuppgifter samlas in. Vi samlar endast in information som används för statistiska syften och besökaren förblir anonym, läs mer om cookies. Som besökare kan du dock frivilligt lämna dina personuppgifter till oss, exempelvis om du fyller i ett kontaktformulär.

Behandling av personuppgifter

Alla personuppgifter vi har är för internt bruk och är till för att kunna ge dig en så bra service som möjligt. Våra medarbetare och de datasystem som bearbetar dina personuppgifter gör det i enlighet med de regler och lagar som PUL föreskriver. Ditt namn och din adress kan komma att användas för marknadsföringsändamål av Scandem.

Rätt att begära information och rättelse

Enligt personuppgiftslagen har du rätt att begära information om och rättelse av dina personuppgifter.