Scandems historia

När Scandem grundades 1995 var syftet att hjälpa företagskunder att förstå energimarknaden bättre och välja rätt leverantör. Idag hanterar vi elleveranser i hela Norden till stora och små företag samt elproducenter.

Scandems historia

Milstolpar

1995 Scandem grundas med syftet att hjälpa kunder att bättre förstå marknaden för 
elenergi och att välja en lämplig leverantör.
1996 Scandem startar elmäkling för större elförbrukare.
1998 Utveckling av koncept för management av kundernas elenergiportföljer.
Uppbyggnad av elhandelstjänster i samarbete med ett norskt elhandelsbolag.
2002 Scandem blir balansansvarig hos Svenska Kraftnät.
2003 Scandem godkänns som värdepappersbolag enligt Finansinspektionen (SFS 1991:981). 
Bolaget använder terminsmarknaden för prissäkringar för sina kunder i eget namn.
2004 Handel med elcertifikat inleds.
2005 Handel med utsläppsrättigheter inleds.
2006 Lansering av koncept för mindre företag och organisationer.
2007 Leveranser till nordiska kunder.
2009 Kraftig expansion inom miljöområdet.
2010 Scandem förvärvas av Jämtkraft. Etablering i Finland.
2011 Lansering av elhandelstjänst mot privatmarknaden genom ramavtal.