Vårt arbete med hållbarhet och miljö

Scandem värnar om miljö och människors hälsa och strävar efter att förebygga negativa konsekvenser av vårt agerande. Vi agerar i miljöfrågor för att skapa förutsättningar för en god affärsutveckling och stärkt konkurrenskraft.

Miljöpolicy

Scandem ska verka för att energimarknaden utvecklas i positiv riktning för miljön. Vi är även miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Vi vill:

  • aktivt verka för att utveckla handeln med förnybar energi.
  • marknadsföra och leverera tjänster som innebär att våra kunder kan sälja och köpa miljövärden.
  • aktivt bidra till att minska våra kunders energianvändning med hjälp av våra energieffektiviseringsexperter.


I det praktiska arbetet ska vi:

  • använda energi på ett ansvarsfullt sätt, genom att minimera resande och transporter.
  • arbeta med ständiga förbättringar och följa de lagar, föreskrifter och krav som ställs på vår verksamhet.