Vanliga frågor och svar

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna kring Scandems elhandelstjänster.

Elavtal

 • Hur gör jag för att bli elhandelskund hos Scandem?

  Kontakta vår säljavdelning så tar vi hand om dig och dina önskemål. Vi finns att nå både via e-post info@scandem.com eller via telefon 019-12 19 45.

  För att förenkla vid första kontakten rekommenderar vi dig att ta fram din senaste elnätsfaktura där nödvändig information för ett leverantörsbyte finns.

 • Kan jag teckna ett elavtal med start 6 månader framåt i tiden?

  Att teckna elavtal framåt i tiden går alldeles utmärkt. Ju längre tid Scandem har möjlighet att bygga ditt elpris, desto förmånligare kommer det att bli.

 • När löper mitt elavtal med Scandem ut?

  Vi är säkra på att du blir nöjd med vårt sätt att arbeta. Därför binder vi inte upp våra kunder på tidsbestämda kontrakt utan låter istället våra avtal löpa på tillsvidare. Beroende på vilken typ av förvaltning vi gör åt dig kan uppsägningstiden variera.

 • Vad ingår i min totala elkostnad?

  Din totala elkostnad består av det rena elpriset, administrativ avgift, elcertifikatsavgift, profilkostnad, moms samt eventuella miljö- eller betalningstillägg.

 • Har Scandem alltid det bästa priset på el?

  Vi köper in elen på den nordiska elbörsen Nord Pool samt Nasdaq Commodities som är marknadsplatser där elleverantörer och storförbrukare handlar. Vi handlar direkt utan onödiga mellanhänder och kan därför alltid erbjuda inköpspris. Du betalar inköpspris plus en förvaltningsavgift, inget annat.

 • Kan jag köpa el av Scandem som inte är producerad genom kol eller olja?

  Scandem erbjuder en rad lösningar som stärker din miljöprofil, däribland miljöels-koncept i form av vindkraft samt miljömix. Kontakta vår kundsupport så hjälper vi dig.

 • Vad har jag för uppsägningstid från min gamla elleverantör?

  Beroende på vilken typ av elavtal du har så finns det olika uppsägningstider. Fullständiga villkor finns i ditt elavtal med tillhörande avtalsvillkor.

 • Vad är det som påverkar elpriset?

  Elmarknaden kan för många upplevas som komplex, vilket den till viss del är. Priset på elbörsen styrs av tillgång och efterfrågan. Efterfrågan på el ökar i Norden och därför måste vi utnyttja el från dyrare kraftverk, eldade med fossila bränslen.

  Ökat elutbyte med länder utanför Norden har blivit alltmer styrande för elpriserna på den nordiska elbörsen.

  Tillgången på vatten i de nordiska vattenmagasinen avgör i vilken utsträckning som dyrare kraftslag behöver tas i anspråk, vilket påverkar priset på elbörsen.

  Priset på elbörsen påverkas av priser på fossila bränslen. De fossila bränslena belastas även med kostnader för utsläpp av koldioxid, genom EU:s handelssystem med utsläppsrätter.

 • Var hittar jag de allmänna avtalsvillkoren?

  Här hittar du branschens allmänna avtalsvillkor för konsument och näringsidkare. Vill du ta del av de särskilda avtalsvillkoren ber vi dig att kontakta oss.

Elområden

 • Varför delas Sverige upp i elområden?

  EU har som mål att skapa en gemensam elmarknad där kunderna ska kunna köpa el från vilket elhandelsföretag som helst i Europa. Elområdena ska stimulera till att nya kraftverk byggs där det är underskott på el och till att elnäten förstärks för att kunna föra över mer el inom Sverige.

 • Vad betyder elområden för mig som elkund?

  För dig som elkund innebär förändringen att från och med den 1 november 2011 sätts den rörliga delen i ditt elpris utifrån det elområde där din anläggning finns. Har du anläggningar i flera elområden kan du alltså få flera olika priser. Det betyder också att de prissäkringar vi gör åt dig kommer att kunna vara olika beroende på i vilket elområde du har din anläggning.

Faktura

 • Vilka olika sätt kan jag betala fakturan på?

  Företag

  Du kan välja mellan pappersfaktura, autogiro, e-faktura, SVE-faktura eller mejlfaktura.

  • Vår rekommendation är SVE-faktura eller e-faktura. Önskar du SVE-faktura, kontakta vår kundsupport på kundsupport@scandem.com eller 019-603 28 78. E-faktura är en elektronisk faktura som går till din bank. För att anmäla e-faktura så loggar du in på din internetbank och anger ditt kundnummer.
  • För att få autogiro så kan du göra en anmälan via internetbanken.
  • Vill du hellre ha mejlfaktura så kan du kontakta vår kundsupport på kundsupport@scandem.com eller 019-603 28 78 så hjälper vi dig.

  Privatpersoner

  Du kan välja mellan pappersfaktura, autogiro eller e-faktura.

  • Vår rekommendation är e-faktura, en elektronisk faktura som går till din bank. För att anmäla e-faktura så loggar du in på din internetbank och anger ditt kundnummer.
  • För att få autogiro så kan du göra en anmälan via internetbanken.
 • Hur betalar jag min faktura från utlandet?

  Ange SWIFT-adressen NDEASESS vid betalning till vårt bankkonto.

  För SEK-betalningar gäller konto
  IBAN: SE7495000099604200548081
  SWIFT/BIC: NDEASESS

  För EUR-betalning gäller konto
  IBAN: SE1795000099604207703051
  SWIFT/BIC: NDEASESS

 • Jag har fått en kreditfaktura, hur hanterar jag denna?

  Har du erhållit en kreditfaktura med ett tillgodobelopp så ber vi dig att dra av beloppet på en annan faktura som ni fått från Scandem. Eventuella frågor kring detta besvaras alltid av vår kundsupport på kundsupport@scandem.com eller 019-603 28 78.