Konsumenträtt

För oss är det viktigt att du som är kund hos Scandem känner dig nöjd med oss och de tjänster vi levererar till dig. Lika viktigt är det att du får vår hjälp om du skulle känna dig missnöjd.

Om du inte är nöjd

Ta kontakt med oss! Vårt uppdrag är att göra dig nöjd och att lösa ditt ärende. Om du har synpunkter på den tjänst vi levererar till dig finns vi tillgängliga för att svara på frågor och reda ut eventuella missförstånd.

Ring 019-603 28 50 eller skicka e-post till kundsupport@scandem.com.

Rådgivning

Är du inte nöjd efter kontakten med oss kan du vända dig till rådgivare som gör en opartisk bedömning av ditt ärende.

  • Kommunala rådgivare – Genom din kommunala konsumentvägledning kan du få information om oberoende användarrådgivning.

  • Statens energimyndighet – Myndigheten hjälper till med information om oberoende användarrådgivning och ger även råd om tillgängliga energieffektiviseringsåtgärder.

Ompröva vårt beslut

Är du missnöjd med ett beslut från oss och vill få ditt ärende prövat,  kan du vända dig till:

  • Energimarknadsinspektionen – En tillsynsmyndighet som granskar priser och villkor vid anslutning till elnätet. Om du är missnöjd med ett beslut från oss kan du kontakta dem för att pröva ärendet.

  • Allmänna reklamationsnämnden – Nämnden ger inga råd till dig innan du gör en anmälan. Därför är det bäst att först prata med din kommunala rådgivare, som vet vilka regler som gäller och hur du gör en anmälan. Nämnden ger sedan en rekommendation om hur tvisten bör lösas. 

  • Allmän domstol – Om en part inte följer Allmänna reklamationsnämndens beslut kan den andra parten ta upp det i en domstol.

Lagar och avtal

Som kund till ett energibolag har du vissa rättigheter som regleras i ellagen kapitel 11 (§ 2–4, 8, 11–13, 15–17 och 19). Till exempel ska du få meddelande om villkorsändringar i förväg.