Rådgivning och service

Med ökad kunskap kan vi tillsammans utveckla er elaffär. Vi delar därför gärna med oss av råd och kunskap och du kan få anpassade uppföljningar och rapporter. Vi hjälper också gärna till med er fakturahantering för att er elaffär ska bli så smidig som möjligt.

Rapporter

För dig som vill ha koll på elmarknaden eller öka din kunskap erbjuder vi aktuell information: prognoser över kraftproduktion, väder och hydrologi, konjunkturrapporter, prisprognoser, priser på elcertifikat och handelsrekommendationer. Du kan välja att få din rapportering per dag, vecka eller månad. Du kan också få skräddarsydda rapporter enligt dina önskemål.

Utbildning

Behöver du eller ditt företag lära er mer om elmarknaden? Vi genomför utbildningar vid efterfrågan.

Kostnadsfördelning och fakturahantering

Har ditt företag flera anläggningar erbjuder vi er hjälp att fördela kostnaden på elinköpen ut på varje anläggning. På så vis hamnar dina prissäkringsresultat rätt på fakturan. Vi erbjuder också hjälp med själva faktureringen.