Ladda företaget

Investera i laddstationer för ditt företag och bidra till en hållbar utveckling.

Person med långt hår som sticker ut huvudet genom bilruta.

Erbjud anställda, kunder och besökare att ladda elbilen vid ditt företag.

Fördelar med att investera i laddstationer

Elbilar har låg klimatpåverkan jämfört med andra fordon och bidrar till att minska koldioxidutsläppen. Antalet laddfordon ökar snabbt i Sverige och behovet och förväntningarna om att enkelt kunna ladda bilen ökar. 

  • Det är en miljömedveten investering och du föregår med gott exempel.
  • Det är ett bra val för alla verksamheter, oavsett om du kör korta eller långa turer.
  • Företag, fastighetsägare och kommuner kan söka bidrag för laddstolpar.

Intresserad av laddlösningar för företag?

Scandems moderbolag Jämtkraft erbjuder laddlösningar för ditt företag. Du kan läsa mer på Jämtkrafts hemsida, eller kontakta någon av våra säljare.