Nord Pool och Nasdaq Commodities

Nord Pool är en nordisk handelsplats för handel med el. Nasdaq är en terminsmarknad för finansiell handel.

Nord Pool

Elbörsen Nord Pool är en nordisk handelsplats för handel med el för fysisk leverans. 90 procent av den svenska årliga elproduktionen säljs direkt till Nord Pool. Handeln på Nord Pool är tvådelad i handel på elspot och elbas.

Spotpris
Spotpriset är ett jämviktspris som sätts timme för timme – årets alla dagar. Det fastställs utifrån de samlade köp- och säljbuden på Nord Pool.

Nord Pool ägs av systemoperatörerna i Norge (Statnett), Sverige (Svenska kraftnät), Finland (Fingrid) och Danmark (Energinet).

Elbas
Elbas är en fysisk justeringsmarknad för kontinuerlig handel med timkontrakt. Handel kan ske intill en timme före leverans under dygnets alla timmar.

Nasdaq Commodities

Nasdaq Commodities är en terminsmarknad för finansiell handel i Norden. Den här marknaden avser handel med el på lång sikt. Genom handel på Nasdaq Commodities ges möjlighet att säkra sitt elpris mot varierande spotpris över tid.

På terminsmarknaden handlas terminskontrakt upp avseende elleveranser längre fram i tiden. Kontrakt handlas som prissätter el upp till 10 år framåt i tiden.