Handel med utsläppsrätter

Varje år ska vissa företags utsläpp kompenseras med inköp av utsläppsrätter. På så vis kan man inom EU sätta ett tak för de totala utsläppen av koldioxid. Scandem kan sköta handeln med utsläppsrätter för ert företag.

Syftet med handeln av utsläppsrätter är att skynda på en utveckling mot minskade koldioxidutsläpp. Marknadsmekanismen gör att när priset på utsläppsrätter överstiger kostnaden för de förändringar som krävs i produktionen för att minska utsläppen, drivs en minskning fram. En förutsättning är att det finns en brist på utsläppsrätter på marknaden.

Inköp och försäljning av utsläppsrätter registreras i Unionsregistret. I Sverige administreras registret av Energimyndigheten. Naturvårdsverket fattar beslut om tilldelning av utsläppsrätter och är tillsynsmyndighet. Scandem har ett konto i Unionsregistret och kan därmed bedriva handel med utsläppsrätter.