Energiskatt

De flesta i Sverige betalar samma energiskatt men i vissa kommuner i Norrland och Sveriges inland är energiskatten reducerad.

Information angående energiskatt fr o m 2018-01-01

Energiskatten debiteras på nätfakturan i stället för elhandelsfakturan. 

Ny skattesats är 33,1 öre/kWh exklusive moms fr o m 2018-01-01. Avdraget i vissa kommuner (för privatpersoner och tjänsteföretag) är fortsatt -9,6 öre/kWh och avdraget görs direkt på nätfakturan. 

Industriell energiskatt är som tidigare 0,5 öre/kWh och söks tillbaka på Skatteverkets hemsida via e-tjänsten ”Återbetalning av Energiskatt”. Nytt är att detta går att göra månadsvis. Ansökan görs på blankett SKV5365. Skall ombud ombesörja återbetalningsansökningarna så ska man ansöka via e-tjänst eller blankett SKV5319. För att få göra ansökan månadsvis behöver man förbruka minst 150.000 kWh/år annars är det en gång per år. 

För att bli frivilligt skattskyldig sänks gränsen till 10 GWh/år. 

El förbrukad i metallurgisk process är skattefri. Även här ansöker man om återbetalning via e-tjänst hos Skatteverket fr o m 2018-01-01. 

Är ni skattskyldig för el så meddela gärna ert/era nätbolag detta snarast för att undvika feldebitering av energiskatt. 

Kommuner med lägre skattesats (gäller privatpersoner och tjänsteföretag)

  • Dalarnas län: Malung-Sälen, Mora, Orsa och Älvdalen
  • Gävleborgs län: Ljusdal
  • Jämtlands län: samtliga kommuner
  • Norrbottens län: samtliga kommuner
  • Värmlands län: Torsby
  • Västerbottens län: samtliga kommuner
  • Västernorrlands län: Sollefteå, Ånge och Örnsköldsvik

Spara pengar med reducerad energiskatt

Visste du att företag kan få reducerad energiskatt för all el som används i tillverkningsprocesser och växthusodlingar? Även de som upplåter lokaler till den sortens verksamhet har rätt till skattereduktion. För att optimera era möjligheter, kontakta oss!