Elområden

Sverige är idag indelat i fyra elområden. EU-kommissionen fattade beslutet om en indelning i elområden 2010, som ett sätt att hantera överföringsbegränsningarna i det svenska elnätet. Den tidigare modellen ansågs diskriminera utländska kunder.

Elområdena i Sverige kan ha olika elpriser – områdespriser – vid olika tillfällen. Elpriserna kommer alltså att variera mellan områdena och vid olika tidpunkter beroende på tillgång och efterfrågan.

Gränserna mellan elområdena går där elnäten behöver byggas om för att kunna transportera mer el inom Sverige. Beslutet om att införa elområden är en del av EU:s strävan att skapa en gemensam europeisk elmarknad, som också ska ge ett starkare elnät.