Elnät

Som kund är ni anslutna till elnätet via er lokala nätägare som ni också har ett nätavtal med.

Elnätet är ett monopol och nätavgifternas skälighet kontrolleras av Energimarknadsinspektionen