Elcertifikatmarknaden

Elcertifikatsystemet är ett stödsystem för producenter av förnybar el med syfte att bidra till mer förnybar el i Sverige och klimatmålen. På Scandem hjälper vi till med ert företags elcertifikathandel.

Producenter av förnybar el får ett elcertifikat av staten för varje megawattimme (MWh) som produceras. Som elproducent kan ni sälja elcertifikaten på en öppen marknad där priset bestäms mellan köpare och säljare.

Elleverantörerna har en skyldighet att inneha elcertifikat i förhållande till sin försäljning och användning av el. Elcertifikaten ger på så sätt en extra intäkt till producenten av den förnybara elen, utöver den vanliga elförsäljningen, vilket gör att ny förnybar energiproduktion uppmuntras.