Elmarknaden

Det är många faktorer som påverkar elpriset. Med kunskap om elmarknaden finns goda möjligheter till lönsammare elaffärer. Är det inte ert expertområde får ni gärna använda oss på Scandem, vi studerar elmarknaden varje dag.

Kunskap om elmarknaden

Svenska Kraftnät höjer från och med 1 januari 2020 återigen grundavgifterna för förbrukning och produktion. Läs mer

Elpriset sätts utifrån tillgång och efterfrågan av el, som i sin tur påverkas av många faktorer. Vid olika tidpunkter är tillgången på el i Norden inte tillräcklig för vårt elbehov, så ett visst inslag av el som produceras i Danmark, Finland eller Tyskland krävs också på den svenska och nordiska marknaden. Därför blir vårt elpris beroende av en mängd faktorer.

 • elpriser på kontinenten
 • priser på utsläppsrätter
 • handelspsykologi
 • politiska beslut
 • produktionsläget
 • alternativa energislag
 • vattentillgång
 • valutakurser
 • konjunktur
 • elpriset
 • temperatur
 • bränslepriser

Nord Pool och Nasdaq

Nord Pool är en nordisk handelsplats för handel med el. Nasdaq är en terminsmarknad för finansiell handel.

Energiskatt i Sverige

De flesta i Sverige betalar samma energiskatt men i vissa kommuner i Norrland och Sveriges inland är energiskatten reducerad.

Sveriges elområden

Sverige är idag indelat i fyra elområden, en indelning för att hantera överföringsbegränsningarna i det svenska elnätet.

Elnät

Som kund är ni anslutna till elnätet via er lokala nätägare som ni också har ett nätavtal med.

Elcertifikat

För att uppnå Sveriges klimatmål får producenter av förnybar el elcertifikat som kan säljas på elcertifikatmarknaden.

Handel med utsläppsrätter

Varje år ska vissa företags utsläpp kompenseras med inköp av utsläppsrätter. Vi kan sköta handeln med utsläppsrätter för ert företag.