Scandempool Hedge

Med någon av våra Pool-produkter drar ditt företag nytta av elinköp i större volymer genom att flera kunders elinköp samlas i en portfölj. En möjlighet för små och medelstora företag att köpa el med samma fördelar som storföretagen.

Portföljförvaltad el för mindre företag med Scandempool Hedge

Med våra Pool-produkter överlåter ni elinköpen till Scandems portföljförvaltare. De bevakar elmarknaden varje dag och kan enkelt ligga steget före. Utifrån en analys gör de inköpen när priset är som bäst och säkrar upp inför framtiden i en portfölj.

Resultatet blir ett jämnt elpris som ändå tar del av elmarknadens prisnedgångar. Samtidigt som det kapar elpristopparna. Sedan 1999 har Scandems portförvaltade elpriser i snitt legat 7 procent lägre än marknadsprisindex.

I våra Pool-produkter är 60 till 100 procent av ert företags elanvändning säkrat före er elleverans.

Ändrade grundavgifter från eSett
Uppdaterade avgifter för förbrukning och produktion från och med 1 januari 2021 (eSett-avgifterna). Läs mer här.

För Dig som Scandempoolkund är dessa avgifter en del av Elpriset.

Våra Pool-produkter

Scandempool Hedge 12 passar företag som vill nyttja marknadens prisnedgångar maximalt. Portföljförvaltarna köper in och säkrar upp, normalt under en tolvmånadersperiod innan elen levereras, den el ni förväntas använda. Den här produkten har den kortaste prissäkringsperioden av våra portföljprodukter. Det gör att den är särskilt förmånlig på en fallande elprismarknad.

Scandempool Hedge 24 passar många företag. Elen säkras normalt upp under en 24-månadersperiod före leverans. Med en lite längre tidshorisont finns goda förutsättningar att säkra upp ett förmånligt elpris som både har en viss rörlighet och förutsägbarhet.

Scandempool Hedge 36 är den av våra portföljprodukter som har den längsta tidshorisonten för prissäkring. Elpriset säkras normalt upp under en 36-månadersperiod före leverans. Hedge 36 är minst känslig för snabba prisuppgångar och är den mest stabila av våra portföljprodukter. Den är särskilt fördelaktig på en stigande elprismarknad.

Scandempool Hedge Budget är portföljen för företag som behöver kunna lägga en budget för kommande års elpris. Elpriset säkras normalt upp under en 16-månadersperiod. Priset är säkrat före den 1 november, året före leverans.

Är du intresserad av någon av våra Pool-produkter eller vill du ha en anpassad prissäkringsstrategi? Kontakta oss!

Det här får du med Scandempool Hedge

 • Förmånligare elinköp genom att större volymer förvaltas i en portfölj
 • Ett stabilt elpris som ändå tar del av prisnedgångar och kapar pristoppar
 • Elinköp med lägre risker
 • Prissäkringsstrategi efter era behov
 • El till inköpspris
 • Prisprognoser och uppföljning
 • Möjlighet till rådgivning
 • Avtalad förvaltningsavgift

Scandems erfarenhet och kompetens

 • Ett av Sveriges mest kompetenta elhandlarbord
 • Kunskap i strategisk rådgivning
 • Transparent elhandel utan mellanhänder