Ett grönare elinköp – elavtal med miljöval

Gör ett aktivt miljöval - en möjlighet som finns för alla våra elavtal. Ditt företag bidrar till omställningen mot mer förnybar energi och kan få ett intyg som är giltigt vid miljörevision.

Elavtal med miljöval

Ursprungsmärkt vindkraft och vattenkraft

Gör ett tillval för vindkraft eller vattenkraft. Det betyder att vi köper in elen från vind- och vattenkraftverk som har ursprungsgarantier för sin produktion. Ditt företag har säkrat upp att det finns ursprungsgarantier för den el ni använder.

Efter leverans är Scandem skyldig att redovisa den levererade elens ursprung. En revision genomförs vid anläggningarna en gång per år av en auktoriserad revisor. Anskaffad energi redovisas i förhållande till såld energi.

Bra Miljöval

Välj en av världens tuffaste miljömärkningar med Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval. Med Bra Miljöval vet du att elen som ditt företag använder kommer från förnybara energikällor som vind, vatten, sol och biomassa. Ni kan också vara trygga med att elen är producerad med hänsyn till biologisk mångfald och klimat. Samtidigt hjälper ditt företag till att minska efterfrågan på kärnkraft och fossilkraft.

Elens ursprung 2018

Scandems totala energiförsäljning

scandems samlade elförsäljning

Förnybara energikällor 35,7%

Kärnkraft 34%

Fossila energikällor inklusive torv 30,3%

Du som valt ursprungsmärkt el

Elens ursprung för dig som valt ursprungsmärkt el

Förnybara energikällor 100%*

*Vindkraft 52% Vattenkraft 16% Bioenergi 32%

Kärnkraft 0%

Fossila energikällor 0%

CO2-utsläpp: 0,003 g/kWh
Kärnbränsleavfall: 0,00 g/kWh

Nord Pools elmix för företag som inte gjort miljöval

Nord pools elmix

Förnybara energikällor 24,79%

Kärnkraft 39,77%

Fossila energikällor inklusive torv 35,43%

Miljöpåverkan CO2 (g/kWh) 250,76               
Kärnbränsleavfall (g/kWh) 0,00110496