Ett grönare elinköp – elavtal med miljöval

Gör ett aktivt miljöval - en möjlighet som finns för alla våra elavtal. Ditt företag bidrar till omställningen mot mer förnybar energi och kan få ett intyg som är giltigt vid miljörevision.

Ursprungsmärkt vindkraft och vattenkraft

Gör ett tillval för vindkraft eller vattenkraft. Det betyder att vi köper in elen från vind- och vattenkraftverk som har ursprungsgarantier för sin produktion. Ditt företag har säkrat upp att det finns ursprungsgarantier för den el ni använder.

Efter leverans är Scandem skyldig att redovisa den levererade elens ursprung. En revision genomförs vid anläggningarna en gång per år av en auktoriserad revisor. Anskaffad energi redovisas i förhållande till såld energi. Här kan du läsa det senaste intyget.

Bra Miljöval

Välj en av världens tuffaste miljömärkningar med Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval. Med Bra Miljöval vet du att elen som ditt företag använder kommer från förnybara energikällor som vind, vatten, sol och biomassa. Ni kan också vara trygga med att elen är producerad med hänsyn till biologisk mångfald och klimat. Samtidigt hjälper ditt företag till att minska efterfrågan på kärnkraft och fossilkraft.

Elens ursprung 2020

Alla våra kunder som gjort ett miljöval får 100% förnybar ursprungsmärkt el. 

Scandems totala energiförsäljning

Förnybara energikällor 27%

Kärnkraft 30%

Fossila energikällor inklusive torv 43%

Miljöpåverkan CO2 (g/kWh) 290,19             
Kärnbränsleavfall (g/kWh) 0,00093905

Du som valt ursprungsmärkt el

Elens ursprung för dig som valt ursprungsmärkt el

Förnybara energikällor 100%*

 *Vattenkraft 69% Vindkraft 7% Bioenergi 24%

Kärnkraft 0%

Fossila energikällor 0%

CO2-utsläpp: 0,003 g/kWh
Kärnbränsleavfall: 0,00 g/kWh

Nord Pools elmix för företag som inte gjort miljöval

Förnybara energikällor 8%

Kärnkraft 37%

Fossila energikällor inklusive torv 55%

Miljöpåverkan CO2 (g/kWh) 365,27               
Kärnbränsleavfall (g/kWh) 0,001182