Optimera din elförsäljning

Gör en bättre elförsäljningsaffär och sänk balanskostnaden. Vi hjälper elproducenter med löpande elförsäljning eller långsiktiga prissäkringsstrategier.

På Scandem hjälper vi er att optimera er elförsäljning. Med en ständig bevakning av elmarknaden samlar vi in data, gör prognoser och bedömer när det är smartast för ditt företag att sälja. Vi hanterar er löpande handel på kort sikt eller upprättar prissäkringsstrategier på längre sikt.

På Scandem förvaltar vi stora försäljningsvolymer, idag 25 procent av vindkraften till exempel. Det gör att du som kund kan ta del av vår sammanlagringsvinst och minska din balanskostnad vid den fysiska leveransen av elen. I snitt reducerar vi våra kunders balanskostnad med 20 procent.

Våra tjänster inom elförsäljning

Hantera löpande elförsäljning

Utifrån vår bevakning av och kunskap om elmarknaden hanterar vi er löpande elförsäljning.

Väder- och vindprognosering

Utifrån väder- och vindprognoser gör vi prognoser över förväntad vind- och vattenkraftsproduktion de kommande dygnen.

Prissäkringsstrategi

Utifrån ert företags förutsättningar, elmarknaden och prognoser upprättar vi tillsammans en prissäkringsstrategi som är förmånlig för er. Ni minskar risker, balanskostnader och får en lönsammare elaffär.

Hantera elcertifikatsförsäljning

Vi administrerar och betalar ut ditt företags elcertifikat. Genom att vi säljer för flera producenter tillsammans får ni en mer ekonomiskt hållbar affär samtidigt som vi ligger steget före och sälja er el när priserna är bra.

Minska era balanskostnader

Vi har stor erfarenhet av vind-, vattenproduktion och prognosering och kan därmed minska era balanskostnader vid den fysiska leveransen. Genom att vi hanterar stora försäljningsvolymer (idag 25 procent av vindkraften) tar ni också del av vår sammanlagringsvinst vilket ytterligare minskar balanskostnaden och reducerar riskerna.